Zimná údržba

Zimná údržbaPovinnosťou správcov alebo majiteľov nehnuteľnosti je zabezpečiť schodnosť priľahlých komunikácií a plôch. Túto často časovo náročnú úlohu Vám počas zimného obdobia pomôžeme vyriešiť našou zimnou údržbou. Naša spoločnosť disponuje potrebným technickým vybavením a mechanizmami určenými na odhŕňanie snehu.

Naša firma Mapeka s.r.o.  zabezpečuje odhŕňanie snehu na chodníkoch, parkoviskách, rôznych plochách vo firmách. V rámci zimnej údržby vykonávame potrebné úkony na zabezpečenie schodnosti a zjazdnosti zverených komunikácii. Údržba sa vykonáva odhrnutím snehu, v prípade zľadovatelého povrchu sekaním a následným posypom zodpovedajúcim posypovým materiálom.

V rámci zimnej údržby vykonávame nasledovné činnosti:

 • odhŕňanie snehu z chodníkov
 • odpratávanie snehu z parkovísk
 • odhŕňanie snehu z prístupových ciest
 • posypanie chodníkov
 • sekanie zľadovatelých plôch
 • odstraňovanie snehu z plochých striech

V prípade záujmu o vykonávanie zimnej údržby nás kontaktujte a my Vám podľa rozsahu spravovaných komunikácii pripravíme cenovú ponuku na zimnú údržbu.

Kontakt

MAPEKA s.r.o.
Pútnická 7583 / 82
841 06 Bratislava

 

mapeka@mapeka.sk

Ponuka služieb

 • Komplexné upratovanie domácností
 • Komplexné upratovanie kancelárií
 • Čistiace služby pre obchodné a
  výrobné spoločnosti
 • Čistenie prostriedkov hromadnej dopravy
  (autobusy, vlaky a pod.),
 • Strojové umývanie garáží
 • Zabezpečovanie zimnej údržby ciest, chodníkov
 • Vypratávanie bytov a domov
 • Starostlivosť o zeleň, kosenie pozemkov a záhrad
  likvidácia náletových drevín, orezávanie stromov
 • Odvoz komunálneho odpadu, stavebnej sute
  sute a biologicky rozložiteľných odpadov
 • Upratovacie a čistiace práce po záplavách